Biblioteka

Biblioteka


Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka


Biblioteka szkolna zaprasza w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-14.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-14.00 8.00-14.00


Historia Biblioteki

Biblioteka Gimnazjum rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1999 roku. W wyniku reformy w budynku szkoły funkcjonowały dwie szkoły, wygasająca Szkoła Podstawowa i tworzące się Gimnazjum. W wyniku reorganizacji nauczania działała jedna biblioteka szkolna. Obecnie biblioteka gimnazjalna zajmuje 1 pomieszczenie: wypożyczalnia z czytelnią ( 10 miejsc siedzących) wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W początkowych dniach nauki księgozbiór liczył 5881 książek. W latach późniejszych przeprowadzono selekcję księgozbioru bajek dla najmłodszych oraz lektur szkolnych do szkoły podstawowej. Nowości książkowe uzupełniano w miarę dostępnych środków finansowych a także dzięki darom od Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów, z likwidowanych filii biblioteki gminnej. Przeprowadzono wielokrotnie akcję "Podaruj książkę bibliotece". Pozyskano w ten sposób wiele cennych nabytków, które w znaczny sposób wzbogaciły księgozbiór biblioteki. Dzisiaj liczy on 6276 woluminów, 85 kaset wideo i 161 CD-Romy. Księgozbiór dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy. Corocznie biblioteka przygotowuje dla uczniów bogatą ofertę czytelniczą. Należą do nich prezentacje, wystawy, konkursy i przedstawienia dla przedszkolaków. Od 2 lat uczniowie gimnazjum uczestniczą w Akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".
Od roku 2005 w bibliotece dostępna jest kserokopiarka, która w miarę możliwości służy uczniom i nauczycielom.
Młodzież gimnazjalna chętnie przebywa w bibliotece szkolnej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, korzysta z prasy, z multimediów i księgozbioru podręcznego. Uczniowie, w miarę możliwości finansowych biblioteki, mają możliwość współdecydowania o zakupie książek z działu: literatura piękna dla młodzieży.
W bibliotece funkcjonują dwa katalogi kartkowe alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteki zagadnieniowe: Regionalna, Integracja Europejska, Edukacja Czytelnicza.
W ramach Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod hasłem "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych" biblioteka Gimnazjum w Malechowie w roku 2006 otrzymała 4 komputery, skaner i drukarkę oraz zestaw programów edukacyjnych (multimedialny atlas, encyklopedia, słownik). Projekt współfinansował Europejski Fundusz Społeczny.

W bibliotece obowiązują regulaminy:

1. Regulamin biblioteki czyli prawa i warunki korzystania z biblioteki.
2. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.


Bibliotekarz: mgr Maria Sendera